Zbiornik tylny XTender oraz zbiornik ciągniony XTender-T umożliwiają w kombinacji z kompaktowymi bronami talerzowymi Catros i Certos lub kultywatorem mulczującym Cenius uprawę gleby na poplonach i jednoczesny wysiew nawozu i/lub materiału siewnego.