Do aktywnej uprawy po pługu AMAZONE oferuje bronę mechaniczną KE Rotamix. Do mieszania ciężkich i bardziej spoistych gleb wykorzystywane są kultywatory wirnikowe KG Cultimix lub KX Cultimix, których zęby w przypadku KX mogą być montowane „do tyłu” albo „pod kątem”. Opcjonalnie dla uprawy bezorkowej przy dużej ilości słomy można zamontować z przodu spulchniacz TL.