W technice siewu precyzyjnego AMAZONE oferuje wysokoobrotowy siewnik punktowy Precea, zapewniający maksymalną precyzję przy prędkości roboczej do 15 km/h. Przy wielkościach maszyn od 4 do 12 rzędów, AMAZONE posiada odpowiedni siewnik Precea do każdej wielkości gospodarstwa. Przy dużych obszarach upraw AMAZONE oferuje dodatkowo zawieszany siewnik punktowy o szerokości roboczej 9 metrów.