W dziedzinie techniki siewu AMAZONE oferuje siewniki nabudowane AD-P Special i Centaya Super, agregaty uprawowo-siewne avant ze zbiornikiem czołowym oraz agregaty uprawowo-siewne cirrus. Wśród siewników wielkopowierzchniowych oferujemy siewnik solo Citan, siewniki z redlicami zębowymi Cayena i Condor do bezpośredniego siewu pożniwnego oraz do siewu bez wcześniejszej uprawy, jak również Primera DMC do siewu bezpośredniego i w mulcz na obszarach o małej ilości opadów.