Aby rolnictwo utrzymało swoją konkurencyjność i innowacyjność jednocześnie rozwijając się w sposób zrównoważony, Amazone oferuje coraz bardziej precyzyjne maszyny i procesy. W obszarze techniki nawożenia, zwłaszcza w kontekście aktualnej dyskusji publicznej i politycznej ważne jest, aby nawozy były dozowane i rozdzielane bardzo dokładnie. Ponadto coraz częściej będziemy świadkami przejścia od aplikacji całopowierzchniowej do nawożenia specyficznego dla miejsca. Celem jest, aby dawka nawozu dostępna na hektar została dopasowana w sposób precyzyjny do potrzeb roślin. W strefach pola, w których spodziewany jest wysoki plon i w konsekwencji występuje odpowiednio duże zapotrzebowanie na nawóz, dawka jest większa, a tam, gdzie rośliny wymagają mniej nawozu, dawka jest mniejsza.

Dozowanie co do kilograma

Aby w rozsiewaczu nawozu ilość rozsiewu była monitorowana i regulowana w sposób ciągły, AMAZONE oferuje dla rozsiewaczy zawieszanych ZA-V i ZA-TS oraz dla rozsiewaczy zaczepianych ZG-TS odpowiednie wyposażenie w technikę ciągłego ważenia. Ważenie odbywa się z częstotliwością 200 Hz, a co 25 kg następuje kalibracja między wartością zadaną a uśrednioną wartością rzeczywistą. Jeżeli ze względu na zmieniające się właściwości nawozu wystąpią zmiany w przepływie, a wartość zadana i rzeczywista nie będą już sobie odpowiadać, wówczas pozycja zasuwy zostanie dopasowana automatycznie. W ten sposób można zagwarantować, że na całej powierzchni będzie aplikowana właściwa ilość rozsiewu. Dzięki technologii ważenia kierowca zawsze dokładnie wie, ile nawozu pozostało w zbiorniku.
Obok dokładności dozowania obecnie ogromną rolę odgrywa również wydajność i powiązana z nią maksymalna ilość rozsiewu. Dzięki zasuwie dozującej w ZA-TS lub ZG-TS można bezstopniowo nastawić przepływ od 3 kg/min a 650 kg/min. W ten sposób można uzyskać np. maksymalną ilość rozsiewu 500 kg/ha przy szerokości roboczej 36 m i prędkości jazdy 22 km/h. Stanowi to połączenie precyzji z maksymalną wydajnością.