Wystawa Polagra-Premiera w Poznaniu

Wystawa Polagra-Premiera w Poznaniu

To były owocne i intensywne trzy dni na wystawie Polagra Premiery w Poznaniu! AgriExpert o ofercie suszarń, silosów i rozwiązań Mepu Polska, których jesteśmy dealerem! Podczas rozmów towarzyszyła nam także nasza oferta odmian kukurydzy TopNasiona.pl oraz o środków do mycia maszyn rolniczych i budynków inwentarskich Hyperin
Do zobaczenia na następnej
Polagra-Premiery w Poznaniu!

Udostępnij