nasiona-rzepaku-rgt-paradizze-mieszancowy-agriexpert-sklep-internetowy-dla-rolnikow

Nasiona rzepaku ozimego RGT PARADIZZE

Rzepak mieszańcowy RGT PARADIZZE do uprawy na wszystkich typach gleb w warunkach klimatycznych całego kraju.

Polecany zamiennik RGT GUZZI

Zaprawa: Scenic + Buteo Start

1,5 mln nasion

1458,00 

Opis

RZEPAK OZIMY - RGT PARADIZZE

Odmiana mieszańcowa

Regularne plony

Wysokie zaolejenie i wysoka jakość

Doskonały jesienny rozwój roślin

Wysoka zdrowotność

DANE TECHNICZNE

Odporność na choroby:

 • Wirus żółtaczki rzepy TuYV: bardzo wysoka
 • Sucha zgnilizna kapustnych: bardzo wysoka
 • Cylindrosporioza: bardzo wysoka
 • Werticilioza: dobra

Cechy agrotechniczne:

 • Wigor jesienny: bardzo dobry
 • Tolerancja na wyleganie: wysoka
 • Wysokość roślin: średnie
 • Odporność na wydłużanie pędu jesienią: bardzo dobra
 • Odporność na osypywanie: wysoka
 • Zimotrwałość: dobra

Kryteria technologiczne:

 • Poziom oleju: bardzo wysoki
 • Poziom białka: średni
 • MTN: średnia

RGT Paradizze to odmiana rzepaku nowej generacji, która oprócz wysokiego potencjału plonotwórczego posiada wybitną zdrowotność na choroby, które ten plon mogą obniżać, tj: wirus żółtaczki rzepy TuYV, phoma – sucha zgnilizna kapustnych czy cylindrosporioza łodyg i liści. Dzięki bardzo wysokiej odporności na choroby, rzepak RGT Paradizze otrzymał certyfikat i został wpisany na listę CEPP. Wysoki potencjał plonowania w doświadczeniach RAGT w latach 2020-2021 (4,59 t/ha, 104,1% wzorca 2020 r.; 4,92 t/ha, 104,4% i 102,9% wzorca 2021) potwierdził w oficjalnych badaniach we Francji (103,5% wzorca) otrzymując rejestrację w 2021 roku oraz został wpisany na listę zalecanych odmian w roku 2022. W Polsce w badaniach rozpoznawczych COBORU 2023 odmiana RGT Paradizze po raz kolejny potwierdziła wysokie i regularne plonowanie na poziomie 4,44 t/ha i 102,3% wzorca. Rzepak mieszańcowy RGT Paradizze to nie tylko wysokie ale także jakościowe plony; posiada bardzo wysoką zawartość oleju na poziomie 46,2% oraz niską zawartość glukozynolanów (GLS), na poziomie 13,2 µmol/g, które nie są pożądane w żywieniu.

Jesienna kondycja roślin rzepaku ozimego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia maksymalnych korzyści z uprawy tego gatunku. To właśnie w tym okresie odbywa się indukcja powstawania kwiatków co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość późniejszego plonu. Uzyskanie odmian o dobrym rozwoju jesiennym, w połączeniu z dobrymi praktykami agronomicznymi, zabezpiecza ten kluczowy etap. Nowa genetyka jest jednym ze sposobów spełnienia oczekiwań rolników. Odmiana rzepaku RGT PARADIZZE należy do Systemu SECURE INSTALL, który wspomaga plantacje w sukcesywnym wykorzystaniu okresu jesiennego i uzyskaniu wysokiego plonu.

Informacje dodatkowe

Waga 15 kg
Jednostka

1,5 mln nasion